phương thức THANH TOÁN

  1. Thanh toán bằng tiền mặt tại điểm giao nhận hàng.
  2. Hoặc chuyển khoản vào thông tin tài khoản sau:

CÔNG TY TNHH MIOCEN

  • Địa chỉ :  Số 547 Ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
  • Số tài khoản :  0071000994055        
  • Ngân hàng : Vietcombank – Chi Nhánh Quận 1, TP.HCM
  • Mã số thuế :  1200651924